Co Bóg mówi o tatuowaniu ciała

Tatuaż często nie jest praktyką obojętną duchowo! Już w Starym Testamencie Bóg odnosi się do tego zwyczaju w zdecydowany sposób.

Pismo Święte

Nie będziecie jeść niczego z krwią.
Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa.
Nie będziecie uprawiać czarów (…)
Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym.
Nie będziecie się tatuować.
Ja jestem Pan!
Księga Kapłańska 19,26-28

Nauka Kościoła – Tradycja

  • 787 r. — papież Adrian I zabronił tatuowania ciał i potępił znaki na ciele chrześcijan, uznając, że takie działania godzą w Boże przykazania. W jego opinii tatuaże stanowią profanację wizerunku Stwórcy.
  • Pius Xl — encyklika ,,Casti connubii” — ,,Jest to zresztą nauką chrześcijańską i także wynikiem ludzkiego rozumowania, że poszczególny człowiek częściami swojego ciała tylko do tych celów rozporządza, do których przez przyrodę są przeznaczone. Nie można ich niszczyć lub kaleczyć, lub w jaki inny sposób udaremniać naturalnego ich przeznaczenia, chyba że tego wymaga zdrowie ciała całego”.

Tatuaże są niebezpieczne dla ciała i duszy

Posłuchaj wykładu. ks. Sławomira Kostrzewy. Zanim postąpisz nieroztropnie. Ty, lub Twoje dziecko.