8 grudnia cały Kościół obchodził uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Licznie zgromadzeni parafianie uczestniczyli w Godzinie Łaski. W czasie mszy roratniej dzieci usłyszały co to znaczy, że Matka Boża została poczęta bez grzechu. Księża, jak co roku, ponowili Akt ofiarowania Zgromadzenia Misji Maryi Niepokalanej.

Tymczasem, w seminarium w Krakowie nasz parafianin Jakub Pikor przeżywał swój Dzień Powołania

Formalnie został przyjęty do Zgromadzenia Misji poprzez publiczne odczytanie własnoręcznie podpisanej deklaracji przed Najświętszym Sakramentem. Otoczmy Jakuba, kleryka Marcina i całe seminarium naszą modlitwą.