Chroń dzieci przed manipulacją

W ostatnich latach mamy w Polsce do czynienia z niebezpiecznymi zjawiskami, które pojawiają się także w szkołach. Dzieci są obiektem manipulacji, przed którymi nie są w stanie się bronić. Ba, jakże miałyby to zrobić, gdy nawet rodzice nierzadko im ulegają!

Do szkół wchodzą organizacje, które pod płaszczykiem „tolerancji” wpajają dzieciom wartości sprzeczne z wyznawaną przez nas wiarą i etyką.

Wychowanie Twojego dziecka to wielka rzecz

Rodzicielstwo to dla Ciebie wielki zaszczyt, ale jednocześnie obowiązek. Jako członkowie Kościoła, przekazujemy dzieciom w zasady etyczne i w oparciu o Ewangelię. Robimy to tak, aby nie doznały potępienia. Zgodnie z prawdą, którą wyjawił nam Pan Jezus.

O tym, jak ważna jest rola Rodziców wiemy o tym nie tylko z nauk apostołów, papieży, czy świętych. Te informacje przekazuje nam Bóg także w trakcie wielu objawień. Jednoznacznie stwierdzają one, że mamy dokładać wszystkich sił, aby dzieci szły drogą ku zbawieniu. Niedopilnowanie obowiązku wychowania dzieci w wierze i moralności może mieć tragiczne skutki duchowe także dla ich rodziców (jako odpowiedzialnych za wprowadzenie dzieci w dorosłe życie).

Jak chronić dzieci przed demoralizacją w szkole?

Poniżej znajdziesz ważne dokumenty. Prosimy, przejrzyj je i złóż w szkole (jeżeli uznasz, że jest taka potrzeba).

  1. Informacja z Kurii Metropolitalnej odpowiedzialności rodziców za katolickie wychowanie potomstwa.
  2. Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze, które możesz złożyć w szkole dziecka.
  3. Ulotka dot. zagrożeń w rodzinie wydana przez Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdansk

Przeczytaj i wyślij innymi Rodzicom!