Skarby Kościoła w zasięgu ręki!

W Wielkim Poście możesz uzyskać odpust zupełny. Możesz go ofiarować bądź za siebie, bądź za jedną osobę zmarłą (jest to konkretna pomoc z naszej strony, tym, którzy już od nas odeszli). Z wielu objawień wiemy, że obok Mszy Św. w intencji dusz czyśćcowych, odpust jest jednym z największych darów dla nich.

Co to jest odpust zupełny?

Odpust zupełny to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.

  • Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych.
  • Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.

Odpust cząstkowy to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

Jakie są doczesne i pośmiertne skutki grzechu?

Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary natomiast gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).

Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem odpust, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków.

Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Każdy wierzący może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub za osobę zmarłą, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki, które są potrzebne do zyskania odpustu.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

Warunki odpustu zupełnego w Wielkim Poście

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

  • Spowiedź sakramentalna;
  • Komunia święta;
  • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża; wystarczy odmówić modlitwy: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).

Odpust zupełny można również uzyskać:

  • za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;
  • w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali;
  • za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

W każdy piątek Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po Komunii św.
modlitwy „Oto ja, o dobry Jezu”;

W pozostałe dni Wielkiego Postu można uzyskać odpust cząstkowy za odmówienie tej modlitwy przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego:

Oto ja dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś serce moje napełnił żywym uczuciem wiary, nadziei i miłości oraz szczerym żalem za grzechy i silną wolą poprawy. Oto z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią serca w duszy oglądam pięć ran Twoich i w myślach się nimi zatapiam, mając przed oczyma, co już o Tobie powiedział prorok Dawid: „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

Zachęcamy Cię do skorzystania z tych przywilejów

Są to skarby Kościoła!

Przeczytaj, jak uzyskać odpust zupełny i cząstkowy w ciągu całego roku.