27 grudnia 2022 – Wtorek

 • Cieszyńskiego 10 i 12
 • ul. Kaszubska
 • ul. Kujawska (39-63)

28 grudnia 2022 – Środa

 • Junaków
 • ul. Łużycka
 • ul. Cieszyńskiego 14 i 18

29 grudnia 2022 – Czwartek

 • Kolberga 23, 25 i 29

30 grudnia 2022 – Piątek

 • Kolberga 17 i 19
 • ul. Mazowiecka (domy 1-53)

2 stycznia 2023 – Poniedziałek

 • Kolberga 18
 • ul. Kujawska 29

3 stycznia 2023 – Wtorek

 • Kolberga 16
 • ul. Mazowiecka 15

4 stycznia 2023 – Środa

 • Kolberga 14
 • ul. Mazowiecka 17

5 stycznia 2023 – Czwartek

 • Kolberga 12
 • ul. Mazowiecka 19

7 stycznia 2023 – Sobota

 • Obodrzyców
 • ul. Wejherowska
 • ul. Łowicka

8 stycznia 2023 – Niedziela

 • Małopolska
 • ul. Kolberga 31

9 stycznia 2023 – Poniedziałek

 • Kolberga 6
 • ul. Kujawska (domy 1-38)

10 stycznia 2023 – Wtorek

 • Kolberga 4
 • ul. Mazowiecka 20

11 stycznia 2023 – Środa

 • Kolberga 2
 • ul. Mazowiecka 28

12 stycznia 2023 – Czwartek

 • Mazowiecka 30, 32 i 34

13 stycznia 2023 – Piątek

 • Kujawska 24, 32 i 35

14 stycznia 2023 – Sobota

 • Kujawska 34 i 41

Kolędę w dni powszednie księża będą rozpoczynali od 16.30; w soboty i niedziele od 15.00. 

Będzie naszą radością, kiedy na wizycie duszpasterskiej, w miarę możliwości i zajęć, będą obecni wszyscy domownicy. Na kolędę prosimy przygotować krzyż, świece oraz kropidło. Wodę święconą można zabrać z kościoła.

Zasadniczym celem spotkania z kapłanem niech będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo domowników i mieszkania oraz szczera rozmowa. Prosimy także o cierpliwe oczekiwanie na księży i ewentualne wyjście przed dom lub mieszkanie w momencie, kiedy kapłan będzie się zbliżał z wizytą.

Kolęda dodatkowa odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia 2023, od 15.00. Zgłoszenia na kolędę dodatkową zgłaszać w biurze parafialnym lub w zakrystii kościoła po Mszach świętych.