logo

Spotykamy się w każdy poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali parafialnej.

Jak przebiega nasza formacja

Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się poprzez rekolekcje – Seminarium. Dalsza droga prowadzi przez proces odnawiania duchowego i nawrócenia do dojrzałej postawy chrześcijańskiej, a więc do podjęcia służby. Pomocą służą rekolekcje tygodniowe i trzydniowe oraz systematyczna praca w grupach i uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych.

Cele

Pierwszą formą ewangelizacji stosowaną w Odnowie jest tzw. Seminarium Odnowy, zawierające podstawowe orędzie ewangelizacji – kerygmat. Inną formą są świadectwa indywidualne. Odnowa w Duchu Świętym nie ma jednolitej formacji. Podczas gdy doświadczenie Pana Boga jest czymś wspólnym, to poszczególne grupy szukają własnej formacji w oparciu o jakąć duchowość.

Historia

U początków „Odnowy” stoi grupa studentów amerykańskich, którzy w lutym 1967 r. doświadczyli działania Ducha Świętego. Bardzo szybka katolicka odnowa w Duchu Świętym z USA zaczęła rozpowszechniać się na wszystkie kontynenty. Do Polski dotarła w 1975 r. Liczba zwolenników Odnowy sięga blisko 60 tys. osób. Co roku na Jasnej Górze odbywają się ogólnopolskie czuwania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Chcesz wiedzieć coś więcej: